ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วม โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ก.พ. 64 16:30 น. 141 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วม โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม สานฝัน สร้างอนาตค สู่สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ