การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานฯ ประจำปี 2564
29 ม.ค. 64 11:04 น. 78 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลและหน่วยงานร่วมส่งผลงานตามแบบเสนอผลงาน เข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๑๔ โดยรวบรวมผลงานส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ QR CODE