ประกาศเลื่อนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
26 ม.ค. 64 16:03 น. 110 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศเลื่อนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 

ประกาศตามเอกสารที่แนบ