คุรุสภาประกาศผลกาคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลประจำปี 2563
11 ม.ค. 64 12:29 น. 45 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ksp.or.th 

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ https:// www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25781/ 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ https:// www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25775/ 3. รางวัลคุรุสภา https://  www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25787/ 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น https:// www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25784/ 5. รางวัลคุรุสดุดี  https:// www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25778/