ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2563
14 ต.ค. 63 13:41 น. 589 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2563

ตามที่มูลนิธิครูดีศรีสงขลา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2563 ในแต่ละประเภท พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามหลักเกณฑ์การสรรหามายังมูลนิธิครูดีศรีสงขลาตามเวลาที่กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2563 รายชื่อประกาศตามเอกสารที่แนบมา