ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนด้านกระบวนการสอนและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
17 ก.ย. 63 16:07 น. 711 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ และกำหนด จัดอบรมครูผู้สอนในท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูลจังหวัดด้านกระบวนการสอนและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) ได้จัดสรรจำนวนผู้เข้าอบรมให้กับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจำนวน 29 คน และกำหนดจัดอบรมครูผู้สอนด้านกระบวนการสอนและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ตามเอกสารแนบมาด้วย