ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563
26 ส.ค. 63 12:51 น. 167 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2858 6471 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา