ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด
24 ก.ค. 63 17:41 น. 533 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเปิดรับสมัคร โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ารับการประเมินคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงาน และใบสมัคร ตามเอกสารที่แนบ