ขอเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรม
24 ก.ค. 63 14:57 น. 253 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา แจ้งว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้แจ้งว่าเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญชวนลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกหมู่เหล่า ในสังกัด สช.สงขลา ตลอดจนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงาน "ลูกเสือรวมใจ เทิดไห้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 28 -31กรกฎาคม 2563