สช.สงขลา ขอเชิญชวนเชิญชวนพสกนิกรชาวสงขลาทุกหมู่เหล่าร่วมแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
3 ก.ค. 63 10:43 น. 187 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวสงขลาทุกหมู่เหล่าร่วมแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2563)