ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
30 มิ.ย. 63 18:44 น. 1,340 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

หน่วยที่ ๒ ตำแหน่นักวิชาการงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๘ ตำแหน่ง

หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้