ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ
11 มิ.ย. 63 16:59 น. 372 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดตั้ง  “ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ” (ศคพ.) โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงมาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแล คุ้มครองนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำความผิด พบเห็นเรื่องเหล่านี้โทร. 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อด้วยตนเองที่ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา