สำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ ได้นำช่องการเรียนแบบออนไลน์​มาฝากนักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบาย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
4 เม.ย. 63 11:27 น. 607 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยหลังจากการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ฯ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาออนไลน์ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ว่า"เป็นที่ทราบกันดีว่า ตอนนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่อาจจะขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตาม พ.ร.ก. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไปแล้วนั้น ----------------------------------------- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)  กล่าวว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยการศึกษาไม่หยุดชะงักทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ นับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ เพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ "รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน "เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้" แต่สามารถเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต โน้ตบุ๊ค และพีซี ได้ทุกที่ นับเป็นหนึ่งในตัวช่วยตามนโยบาย และขานรับรูปแบบการเรียนยุคดิจิทัลในปัจจุบันและพัฒนาสู่อนาคตต่อไป