ประชาสัมพันธ์​การขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ โดยขยายเวลาการดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบการบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน (PEDC)
3 เม.ย. 63 14:07 น. 227 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สช. ขอแจ้งขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ โดยขยายเวลาการดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบการบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน (PEDC) ออกไป ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ลิงค์>>> https://opec.go.th/web/index.php/2020/04/02/opec2020/