วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อด้วยระบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2563
30 ม.ค. 63 10:52 น. 2,670 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี  เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อด้วยระบบโควตา ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.และ ระดับชั้น ปวส. ในสาขาวิชาด่าง ๆ  เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

นักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ตามที่แนบมา