"การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1"
29 ต.ค. 62 10:59 น. 182 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1" เนื่องในวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS Day) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 50116 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี