ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคกับกิจกรรมปั่นการกุศลโดยทีมปั่นปันบุญเพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
23 ก.ย. 62 09:57 น. 133 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ร่วมกับทีมนักปั่นปันบุญ จัดโครงการปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อจัดหารายได้ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ยะลาซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมปั่นการกุศลโดยทีมปั่นปันบุญ จำนวน 100 คน จากจังหวัดหนองคาย-ยะลา รวมระยะทาง 2,999 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562   ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโดยตรงได้ตลอดเส้นทางให้กับนักปั่นจักรยาน หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส บัญชี โครงการปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา บัญชีออมทรัพทย์ เลขที่ 932-3-22508-8 โดยทีมปั่นปันบุญจะปั่นเข้าสู่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ