ประกาศให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม
14 มี.ค. 60 05:29 น. 307 ครั้ง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

เรื่อง

การให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม

การประมูลเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม