เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯและร่วมมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลาประจำ ปี 2562
9 ก.ย. 62 15:09 น. 425 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามที่ จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ในรุ่นอายุไม่เกิน  12,14,และ 16 ปี จำนวน 8 ชนิดกีฬา คือฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง และ กรีฑา ซึ่งกำหนดการแข่งขัน ในห้วงระหว่าง วันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาต่างๆ ของจังหวัดสงขลา กิจกรรมดังกล่าว เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นประจำมาทุกปี   ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯและร่วมมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลาประจำ ปี 2562 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบไว้