ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
6 ส.ค. 62 15:31 น. 705 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ  ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว  แก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครเพื่อเข้าสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเพื่อเข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 กำหนดรับสมัครสอบออนไลน์ วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th, http://genius.ipst.ac.th ,www. ipst.ac.th   โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ