ประชาสัมพันธ์ "การอบรมสัมมนาเรื่องการกระตุ้นศักยภาพการพัฒนาของสมองสำหรับนักเรียน"
2 ก.ค. 62 13:20 น. 671 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย บริษัท นิวโรโค้ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามได้จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ “การกระตุ้นศักยภาพการพัฒนาสมองสำหรับนักเรียน” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมณันนะตีย์ (โรงแรมซากุระเดิม) 186 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยวิทยากร Mr.Tang Juel Hoi ผู้เชียวชาญด้านการวิจัยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีระบบประสาทจากประเทศสิงคโปร์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าวแก่โรงเรียนในสังกัด โดยสามารถส่งผู้บริหารหรือตัวแทนเข้าร่วม 2 ท่าน/โรงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/2xrKNPD หรือที่ QR Code ตามเอกสารแนบ โดยรับจำนวน 100 คนเท่านั้น