ประชาสัมพันธ์ "ศรีสว่างวงศ์ Fun run เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
1 ก.ค. 62 11:05 น. 448 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำหนดจัดโครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ศรีสว่างวงศ์ Fun run เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.00 น. ณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และการจำหน่ายเสื้อเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยมีจำหน่าย 2 แบบคือ เสื้อคอโปโล ราคาตัวละ 1,000 บาท และเสื้อคอกลม ราคาตัวละ 350 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-366765 หรือ 089-5961491(คุณปาล์ม) หรือ 074-234278