ประชาสัมพันธ์ "เชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562"
1 ก.ค. 62 10:57 น. 215 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีความประสงค์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิก ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคล

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว  โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” หัวข้อ “ปฏิทินกิจกรรม” งาน “สัมมนา กบข. เพื่อสมาชิก” รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือส่งรายชื่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป