ประชาสัมพันธ์ My GPF Application เพื่อแจ้งข้อมูลสิทธิพิเศษสมาชิกและโครงการสวัสดิการ กบข.
เมื่อ 3 พ.ค. 62, 09:52 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่างๆ อาทิ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สวัสดิการทางการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย และส่วนลดจากร้านค้า สถานประกอบการชั้นนำให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอพใหม่ กบข. My GPF Application

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ แอพลิเคชั้น My GPF เพื่อแจ้งข้อมูลสิทธิพิเศษสมาชิกและโครงการสวัสดิการ กบข. ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้รับทราบข้อมูล และสามารถกดรับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางแอพใหม่ กบข. คือ My GPF Application หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก กบข. โทร 0-2636-1000 ต่อ 206 , 533 , 257