ประชาสัมพันธ์การประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด 62”
เมื่อ 9 เม.ย. 62, 14:39 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

จังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดนิทรรศการรณรงค์สร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพร่วมกับงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด 62” ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 16.30 - 18.00 น.

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ดรงเรียนในสังกัดที่สนใจ คัดเลือกเด็กที่มีอายุ 5 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีฟันดี ฟันสวยตามเกณฑ์ที่กำหนด 4 – 5 คน โดยรายงานตัวต่อคณะกรรมการประกวดเวลา 15.30 – 16.30 น. และเริ่มดำเนินการประกวดเวลา 16.30 – 18.00 น. ณ เต้นท์กระทรวงสาธารณสุข (ซุ้มเมืองเกษตร) สามารถส่งรายชื่อเด็กพร้อมสังกัดได้ที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562

รายละเอียดตามประกาศ