ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ 25 มี.ค. 62, 10:12 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลปัญหายาเสพติด รักและสนใจการเล่นกีฬาและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยกำหนดจัดการการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9 -11 เมษายน 2562  ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ ส่งทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ