ประชาสัมพันธ์ "คลีนิคทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา"
เมื่อ 14 ก.พ. 62, 11:25 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

คลีนิคทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตรียมเปิดให้บริการทางทันตกรรม เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

คลีนิคทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตรียมเปิดศูนย์บริการทางทันตกรรม โดยเริ่มในวันที่ 4 มกราคม 2562 ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่บุคลากร นิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรม และวิทยาการที่ทันสมัย มีศักยภาพ และความชำนาญการในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี ในการให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน ฟันเทียม ถอนฟัน และการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านทันตกรรม และการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และนอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-8788-1754 , 0-7432-6091-6 ต่อ 105