ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสงขลาแจ้งยกเลิกคลินิกเครือข่ายประกันสังคมในปี ๒๕๖๒ และแจ้งเวลาเปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม
เมื่อ 29 ม.ค. 62, 10:12 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

โรงพยาบาลสงขลาแจ้งการยกเลิกคลินิกเอกชนเครือข่ายประกันสังคมในสังกัด ในปี 2562 พร้อมทั้งแจ้งเวลาเปิดทำการของคลินิกพิเศษเพื่อตรวจรักษาผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา

โดยจะมีเวลาเปิดให้บริการดังนี้

รพ.สงขลา (เกาะยอ)

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์                             ตั้งแต่เวลา  16.00 -20.00 น.

               เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

รพ.เมืองสงขลา

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์                             ตั้งแต่เวลา  08.30 -20.30 น.

               เสาร์ - อาทิตย์                          ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. *งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด