รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สช.จังหวัด และ ผอ.สช.อำเภอ
16 ม.ค. 62 16:19 น. 4,796 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สช.จังหวัด และ ผอ.สช.อำเภอ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-28 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด  ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง_รองผอ_สช_จังหวัด_และ_ผอ_สช_อำเภอ.pdf

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opec.go.th