ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ (เงินทุนจากกิจกรรมวันครู)
14 ม.ค. 62 14:48 น. 1,853 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ (เงินทุนจากกิจกรรมวันครู) รายละเอียดตาม เอกสารดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์_(เงินทุนจากกิจกรรมวันครู).pdf

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา รายชื่อตามประกาศฉบับนี้ให้เข้ารับทุนการศึกษา โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ในงานวันครู ครั้งที่ 63 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.- 08.30 น. พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันพิธีมอบทุนด้วย