ประชาสัมพันธ์การสมัครลงทะเบียนการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลาม จ.สงขลา(วันครูสัมพันธ์ 62 )
เมื่อ 2 ม.ค. 62, 11:11 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ( PISA) สมัครลงทะเบียนการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลาม จ.สงขลา(วันครูสัมพันธ์ 62 ) ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่  โดย PISA  รายละเอียดตามLink 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1r0emMW5IO6MHFcH5ehiKAVhTuUDpJC6mt6-DNgJBZ5YjFA/viewform

หรือประสานงานโดยตรงที่ อ.สุรศักดิ์ อะหวัง  081-5995395 อ.อับดลฟัตตาห์ เจะโสะเจะหลี 089-4623375     หรือ Line@: http://line.me/ti/p/%40eik6242v