ขอเชิญชมนิทรรศการศาสตร์พระราชาพร้อมรับมอบหนังสือ "รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา"
เมื่อ 28 พ.ย. 61
โดย นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

               ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

                      ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญท่านและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาชมนิทรรศการศาสตร์พระราชาฯ และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมนิทรรศการฯพร้อมรับมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยตอบรับการรับมอบหนังสือฯ ตามแบบที่แนบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารพร้อมแนบ