การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑
เมื่อ 15 พ.ย. 61
โดย นายสุชาติ ชิรยานนท์

ข่าวอับเดทเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561  คลิกติดตามความเคลื่อนไหว

ระเบียบและเกฑ์การแข่งขัน คลิก ดาวโหลดระเบียบและเกณฑ์การแข่งขัน

ใบสมัครและแผงรูปกีฬาแต่ละประเภทกีฬา "สพฐ.เกมส์"  ดาวโหลดใบสมัคร

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การจัดการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระดับภาค คลิกดูรายละเอียด 

- โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ไปแข่งขันระดับภาค ติดต่อขอรับเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับเดิม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

- กำหนดการรับสมัคร ระดับภาค ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561