ขอเชิญชมนิทรรศการและเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก"
เมื่อ 30 ต.ค. 61
โดย นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดนิทรรศการและเสวนา "ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก" ปิดปฏิบัติการถ้ำหลวง 18 วัน กับภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญโรงเรียนร่วมชมนิทรรศการและเสวนา ระหว่างวันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หน้าหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา