ขอเชิญโรงเรียนเอกชนนอกระบบร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
17 ก.พ. 60 09:15 น. 368 ครั้ง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนนอกระบบ