ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา วัดชัยมงคล
28 ธ.ค. 59 08:30 น. 776 ครั้ง
ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา  จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติในเทศกาลวันมาฆบูชา ในวันที่ ๔ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งรายชื่อได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา วัดชัยมงคล โทรสาร. ๐๗๔-๓๑๔๙๖๗ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิต