ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐
26 ม.ค. 60 02:46 น. 460 ครั้ง
ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ในช่วงชั้นที่ ๑-๔ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ต่อไป  ในการนี้หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.province.m-culture.go.th/songkhla/ หรือสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ๑๐/๑ ถนนสุขุม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐๗๔-๓๒๗๑๔๗ ภายในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่ หลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม