หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐
25 ม.ค. 60 02:52 น. 453 ครั้ง
โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขันได้ที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันการศึกษาเอกชน