ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
13 เม.ย. 61 09:17 น. 2,421 ครั้ง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.....ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รายละเอียดคลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา