ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อ 13 เม.ย. 61, 09:17 น.

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.....ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  รายละเอียดคลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา