ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็ก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 มี.ค. 61 10:33 น. 1,091 ครั้ง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็ก หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดังนี้ >> รุ่นที่ ๓  คลิกที่นี่ >> รุ่นที่ ๔  คลิกที่นี่ >> รุ่นที่ ๕  คลิกที่นี่ >> รุ่นที ๖  คลิกที่นี่ >> รุ่นที่ ๗  คลิกที่นี่