ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑
20 มี.ค. 61 06:22 น. 765 ครั้ง

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บัญชีรายชื่อนักเรียน