ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
เมื่อ 21 ก.พ. 61

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  คลิกดาวโหลดรายชื่อ