ขอเชิญประกวด "เด็กน้อย ฟันดี ยิ้มสวย วันเด็กแห่งชาติ ๖๐"
11 ม.ค. 60 09:10 น. 331 ครั้ง
ด้วยจังหวัดสงขลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ตำหนักเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพพร้อมจัดให้มีการประกวด "เด็กน้อย ฟันดี ยิ้มสวย วันเด็กแห่งชาติ ๖๐" เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หากโรงเรียนใดสนใจสามารถคัดเลือกเด็กที่มีอายุ ๓ ขวบ - ๓ ขวบ ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ที่มีฟันดี ฟันสวย โรงเรียนละ ๔ - ๕ คน เข้าร่วมประกวดได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถส่งรายชื่อเด็กที่เข้าประกวดที่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๘๘๑๗๕๔ / ๐๙๑-๔๓๔๒๗๙๒