รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
12 มิ.ย. 62 21:08 น. 589 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา