การรายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินการจนถึงวันที่ 18 พ.ค. 63
สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตามลิงก์ >> คลิกที่นี่
หรือ
Scan QR Code
ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินการ (19 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63)
สัปดาห์ที่ 1 (19 - 22 พ.ค. 63) สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตามลิงก์ >> คลิกที่นี่
หรือ
Scan QR Code
ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ
เร็วๆนี้