1 ดาวเทียมระบบ KU-BAND
โทรทัศน์ที่มีกล่องรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 - 200
จานทึบทุกยี่ห้อดูได้
ระดับชั้น ช่อง
อนุบาล 1 186
อนุบาล 2 187
อนุบาล 3 188
ระดับชั้น ช่อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 189
ประถมศึกษาปีที่ 2 190
ประถมศึกษาปีที่ 3 191
ประถมศึกษาปีที่ 4 192
ประถมศึกษาปีที่ 5 193
ประถมศึกษาปีที่ 6 194
ระดับชั้น ช่อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 195
มัธยมศึกษาปีที่ 2 196
มัธยมศึกษาปีที่ 3 197
มัธยมศึกษาปีที่ 4 198
มัธยมศึกษาปีที่ 5 199
มัธยมศึกษาปีที่ 6 200
2 ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ที่มีช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล
ระดับชั้น ช่อง
อนุบาล 1 37
อนุบาล 2 38
อนุบาล 3 39
ระดับชั้น ช่อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 40
ประถมศึกษาปีที่ 2 41
ประถมศึกษาปีที่ 3 42
ประถมศึกษาปีที่ 4 43
ประถมศึกษาปีที่ 5 44
ประถมศึกษาปีที่ 6 45
ระดับชั้น ช่อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 46
มัธยมศึกษาปีที่ 2 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48
มัธยมศึกษาปีที่ 4 49
มัธยมศึกษาปีที่ 5 50
มัธยมศึกษาปีที่ 6 51
3 ดาวเทียมระบบ C-BAND
โทรทัศน์ที่มีกล่องรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ C-BAND ช่อง 337 - 351
ระดับชั้น ช่อง
อนุบาล 1 337
อนุบาล 2 338
อนุบาล 3 339
ระดับชั้น ช่อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 340
ประถมศึกษาปีที่ 2 341
ประถมศึกษาปีที่ 3 342
ประถมศึกษาปีที่ 4 343
ประถมศึกษาปีที่ 5 344
ประถมศึกษาปีที่ 6 345
ระดับชั้น ช่อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 346
มัธยมศึกษาปีที่ 2 347
มัธยมศึกษาปีที่ 3 348
มัธยมศึกษาปีที่ 4 349
มัธยมศึกษาปีที่ 5 350
มัธยมศึกษาปีที่ 6 351
4 YOUTUBE
ระดับชั้น ช่อง
อนุบาล 1 DLTV 10
อนุบาล 2 DLTV 11
อนุบาล 3 DLTV 12
ระดับชั้น ช่อง
ประถมศึกษาปีที่ 1 DLTV 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 DLTV 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 DLTV 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 DLTV 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 DLTV 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 DLTV 6
ระดับชั้น ช่อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 DLTV 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 DLTV 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 DLTV 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 -
5 เว็บไซต์ DLTV
www.dltv.ac.th เหมาะสำหรับโน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ PC สามารถชมรายการสด รายการล่วงหน้า และรายการแบบย้อนหลังได้
6 แอปพลิเคชัน DLTV
ดูผ่านโทรศัพท์ ได้ทั้ง 15 ช่อง ดาวน์โหลดได้ที่นี่
7 โรงเรียนที่มีระบบของตนเอง หรือใช้เครือข่ายของโรงเรียนอื่น