นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอใช้อาคารเรียนฯ
เมื่อ 23 เม.ย. 61

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมอาคารเรียน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียนของโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา