บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อ 29 มี.ค. 61

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถผู้ดูแลระบบการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ปัตตานี