นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการฯเข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ
เมื่อ 23 มี.ค. 61

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวันและโครงการสุขาภิบาลที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา