นักวิชาการศึกษา สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
9 ก.ย. 63 18:47 น. 704 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวนัจมี มะกิอจิ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ณโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายพิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล เป็นประธานที่ประชุม

ภาพ/ข่าว นางสาวนัจมี มะกิอจิ นักวิชาการศึกษา